Lịch khai giảng

LỊCH KHAI GIẢNG

Khoá
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú
KHOÁ HỌC ONLINE THIẾT KẾ CANVA CƯỚI
Khai khoá liên tục
K27 KHOÁ TỔNG QUAN CƯỚI
20/03 - 30/03/2024
228 Lê Văn Lương, Tân Hưng, Q7, HCM
K28 KHOÁ HỌC SINH NHẬT - LỄ HỘI
02/04 - 06/04/2024
228 Lê Văn Lương, Tân Hưng, Q7, HCM
K26 KHOÁ GIA TIÊN
18/04 - 26/04/2024
228 Lê Văn Lương, Tân Hưng, Q7, HCM

Tháng 1

KhoáThời gianĐịa điểm
Workshop free31/01/2023Hồ Chí Minh
Phác thảo cưới trên IPAD09/01/2023
10/01/2023
Hà Nội
Hội thảo 10/01/2023Hà Nội

Tháng 2

KhoáThời gianĐịa điểm
Khoá phác thảo cưới trên IPAD06-07/02/2023Hồ Chí Minh
Thiết Kế 2D27-28-29/02/2023Hồ Chí Minh
Khoá Cưới Tổng Quan28-01-02-03-04
Tháng 03/2023
Đà Lạt

Tháng 3

KhoáThời gianĐịa điểm
Khoá trang trí sinh nhật06-07-08-09-10
Tháng 03/2023
Hồ Chí Minh
Khóa phác thảo cưới trên IPAD13-14/03/2023Hồ Chí Minh

Tháng 4

Khoá Thời gianĐịa Điểm
Khóa phác thảo trên IPAD06/04/2023
07/04/2023
Hà Nội
Khóa phác thảo trên IPAD11/04/2023
12/04/2023
Hồ Chí Minh

Tháng 5

KhoáThời gianĐịa điểm
Khóa Tích Hợp 05-11/05/2023Đà Lạt
Khóa phác thảo cưới trên IPAD (SK07)15-16/05/2023Hồ Chí Minh
Khóa phác thảo cưới trên IPAD (SK08)17-18/05/2023Hồ Chí Minh

Tháng 6

KhoáThời gianĐịa điểm
Khóa phác thảo trên IPAD5-6/11/2023Hà Nội
Khóa phác thảo trên IPAD23-24/06/2023Hồ Chí Minh
Thiết kế tổng hợp23-24-26-27-28
Tháng 06/2023
Hồ Chí Minh
Tổng quan decor cưới (K22)26-27-28-29-30
Tháng 06/2023
Hồ Chí Minh

Tháng 7

KhoáThời gian Địa điểm
Phác thảo cưới trên IPAD (SK11)10-11/07/2023Hồ Chí Minh
Trang trí sinh nhật (K23)24-25-26-27-28
Tháng 07/2023
Hồ Chí Minh

Tháng 8

KhoáThời gianĐịa điểmGhi chú
WORKSHOP: HOA TRÊN TRANH 05/08/2023Hồ Chí MinhSố lượng 10 học viên
KHOÁ THIẾT KẾ 2D – TỔNG HỢP / TRƯỚC KHOÁ GIA TIÊN 16-17-18
Tháng 08/2023
Hồ Chí MinhSố lượng 10 học viên
KHOÁ TRANG TRÍ GIA TIÊN THỰC CHIẾN21-22-23-24-25
Tháng 08/2023
Hồ Chí MinhSố lượng 20 học viên

Tháng 9

KhoáThời gian Địa điểmGhi chú
KHOÁ THIẾT KẾ 2D – TỔNG HỢP5-6-7
Tháng 09/2023
Hồ Chí Minh
KHOÁ TRANG TRÍ GIA TIÊN THỰC CHIẾN 26-27-28-29-30
Tháng 09/2023
Hồ Chí MinhDự phòng

Tháng 10

KhoáThời gianĐịa điểmGhi chú
KHOÁ THIẾT KẾ 2D – TỔNG HỢP5-6-7
Tháng 10/2023
Hồ Chí MinhSố lượng 10 học viên
KHOÁ SINH NHẬT / KO THIẾT KẾ 26-27-28-29-30
Tháng 10/2023
Hồ Chí MinhSố lượng 20 học viên
Chi Nhánh Hồ Chí Minh

Bài Viết

Bộ sưu tập

Facebook

Copyright @ 2022 JW Academy
All in one